Dr. Ahmet Özyiğit 1981 yılında Kıbrıs'ın Mağusa ilçesinde dünyaya geldi. Özgen ve Dr. Savaş özyiğit'in üç çocuğunun en küçüğüdür.

1998 yılında lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra Amerika'nın Kansas eyaletinde ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sonrasında yine aynı bilim dalında doktora eğitimini tamamlayan Özyiğit, bu alanda birçok makale yayınlamıştır.

Sonraları tıp bilimine ilgi duymaya başlayan Özyiğit, University of Nicosia Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. Bu eğitimin yanı sıra Leeds Üniversitesi'nde Klinik Embriyoloji üzerine yüksek lisans sonrasında University of South Wales'den de Endokrinoloji alanında lisansüstü eğitim aldı.

Eklektik bir akademik geçmişe sahip olan Dr. Özyiğit, özellikle kilo verme, metabolizma ve sağlıklı yaşlanma üzerine klinik çalışmalarını sürdürmektedir. American Academy of Anti-Aging Medicine'in aktif üyesi olan Dr. Özyiğit, hastalarına anti-aging, kilo verme ve beyin fonksiyonu iyileştirici tedaviler uygulamaktadır.

BPC 157 – Body Protective Compound Nedir?

Hücrelerde Süper İyileşme Gücü: BPC 157 | Anti-Aging podcast #2 Bölüm #3

BPC-157, body protective compound adlı peptidin kısaltılmış adıdır. Türkçe’ye tercüme edildiği zaman vücut koruyucu bileşik gibi bir anlam karşımıza çıkar. BPC adlı peptid, iyileştirici özelliği sayesinde son 10 yıl içerisinde birçok bilimsel çalışmaya konu olmuştur.

BPC-157, ilk kez midedeki gastrik sıvıdan sentezlenerek elde edilmiştir. Daha sonrasında laboratuvar ortamında üretilmeye başlanmıştır. Toplamda 15 amino asit uzunluğunda olan bu peptid, yara iyileşmesi konusundaki üstün başarısından dolayı özellikle spor yaralanmalarında ve ileri yaşlardaki ortopedik sorunlarda oldukça popüler hale gelmiştir.

BPC-157 peptidi, vücuttaki doku onarımını desteklemesi ve iltihabı azaltmasıyla öne çıkan bir peptiddir. Bu peptid, bazı araştırmalara göre, aşağıdaki potansiyel faydalara sahip olabilir:

1. Yara ve Doku Onarımı: BPC-157’nin, tendon, kas ve bağ dokularındaki iyileşmeyi hızlandırıcı etkileri olduğuna dair bilimsel çalışmalar mevcuttur (1). Yapılan çalışmalar, BPC 157’nin yara iyileştirme özelliğinin, damar daralmasının, birincil trombosit tıkacının, trombosit tıkacını stabilize etme görevi gören fibrin ağının ve pıhtının çözülmesiyle gerçekleştirildiğini göstermektedir (2). Dolayısıyla BPC 157, kanama bozukluklarına karşı koymada etkili olduğu gibi yara iyileşmesinde de etkilidir. Benzer şekilde BPC 157, damar tıkanıklıklarını önleyebilir ve/veya hafifletebilir (2). Bu durumda, özellikle kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu nitelikte olabildiğini söylemek mümkündür.

2. Mide ve Bağırsak Sağlığı: BPC-157’nin mide ve bağırsak dokusunda onarıcı etkileri olduğuna dair araştırmalar bulunmaktadır. Bu konuda yapılan birçok bilimsel çalışma, BPC 157’nin farklı mekanizmalar kullanarak farklı doku hasarlarında etkin bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Örneğin, NSAİD olarak bilinen ilaç grubunun sıklıkla kullanılmasının mide hasarına yol açtığı ve reflü, gastrit ve ülser gibi sıkıntıları yanında getirebileceği bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda, NSAID grubu ilaçların yol açtığı hasarın iyileşmesinde BPC 157’nin oldukça başarılı olduğu gözlemlenmiştir (3). Yapılan çalışmada, diklofenak tüketimi sonrasında BPC 157 kullanan ve kullanmayan iki grup arasında hem karaciğer enzimlerinde hem de mide ve bağırsak ekseninde oluşan lezyon sayısında istatistiksel anlamda farklılıklar gözlemlenmiştir.

BPC 157, mide ülseri tedavisinde gösterdiği başarının yanı sıra, inflamatuar bağırsak hastalığının (IBD) tedavisinde de özel bir yara iyileştirme etkisi sergilemektedir (4). Ayrıca NO sistemi ile etkileşime girdiği, ciddi derecede bozulmuş koşullarda bile endotel koruması ve anjiyojenik etki sağladığı gösterilmiştir. Bu bağlamda, hem mide hem de bağırsak seviyelerinde koruyucu etkilerinin yanı sıra, iyileştirme etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu koruyucu ve iyileştirme etkilerinin bir bölümü, oluşan hasardan sonra BPC 157’nin, kan dolaşımını yeniden yönlendirebilme ve hasarlı alana gerekli takviyeyi sağlayabilmesi ile mümkün olabilmektedir (5).

3. Kalp Sağlığı: Lidokain, Doksorubisin, Haloperidol gibi farklı mekanizmaları olan ilaçların kalp üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Yapılan hayvan çalışmalarında, bu ilaçlarla oluşan hasarın ardından BPC 157 verilmesi, farelerde ventriküler taşikardi, bradikardi, T dalgası yükselmesi, QTc uzaması ve asistoli gibi hasarların tamamen düzelebildiğini göstermiştir. Ayrıca BPC 157’nin, tek bir uygulamada bile, farelerde aküt trombotik koroner tıkanmanın neden olduğu sağ kalp yetmezliğini, artan P dalgası amplitüdünü, taşikardiyi ve ST yükselmesini kontrol altına almayı başardığı gösterilmiştir (6, 7, 8).

Kısacası, BPC 157 farklı doku ve organ sistemlerinde gerek laboratuvar ortamında gerekse hayvan çalışmalarında oldukça önemli bulgular ortaya koymaktadır. Yapılan kısıtlı insan çalışmalarında aynı paralelde bulgular mevcut fakat çalışma sayısı henüz yetersizdir. En önemli bulgu, BPC 157’nin insan kullanımı için güvenli olması ve yüksek dozlarda bile herhangi bir yan etki gözlemlenmemesidir. Şu an Amerika’da önde gelen wellness ve anti-aging merkezlerinde uygulanan bu tedavinin, önümüzdeki yıllarda daha da fazla çalışmalar ortaya çıktıkça, daha da yaygın kullanılacak olması oldukça yüksek bir ihtimaldir.

Referanslar:

1. Staresinic M, Sebecic B, Patrlj L, Jadrijevic S, Suknaic S, Perovic D, et al. Gastric pentadecapeptide BPC 157 accelerates healing of transected rat Achilles tendon and in vitro stimulates tendocytes growth. Orthop Res. 21(14-15) (2003), pp. 976–983.
2. Seiwerth, S. et al. Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 and wound healing. Frontiers in Pharmacology, 2021; 12.
3. S. Ilic, D. Drmic, S. Franjic, D. Kolenc, M.Coric, L. Brcic, et al. Pentadecapeptide BPC 157 and its effects on a NSAID toxicity model: diclofenac-induced gastrointestinal, liver, and encephalopathy lesions. Life Sci, 88 (11-12) (2011), pp. 535-542.
4. P. Sikiric, S. Seiwerth, R. Rucman, B. Turkovic, D.S. Rokotov, L. Brcic, et al.
Focus on ulcerative colitis: stable gastric pentadecapeptide BPC 157
Curr Med Chem, 19 (1) (2012), pp. 126-132, 10.2174/092986712803414015
5. P. Sikiric, R. Rucman, B. Turkovic, M. Sever, R. Klicek, B. Radic, et al.
Novel Cytoprotective Mediator, Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157. Vascular Recruitment and Gastrointestinal Tract Healing
Curr Pharm Des, 24 (18) (2018), pp. 1990-2001, 10.2174/1381612824666180608101119
6. M. Lovric-Bencic, P. Sikiric, J.S. Hanzevacki, S. Seiwerth, D. Rogic, V. Kusec, et al.
Doxorubicine-congestive heart failure-increased big endothelin-1 plasma concentration: Reversal by amlodipine, losartan, and gastric pentadecapeptide BPC157 in rat and mouse
J Pharmacol Sci, 95 (1) (2004), pp. 19-26, 10.1254/jphs.95.19
7. M. Lozic, V. Stambolija, I. Krezic, A. Dugandzic, G. Zivanovic-Posilovic, S. Gojkovic, et al.
In relation to NO-System, Stable Pentadecapeptide BPC 157 Counteracts Lidocaine-Induced Adverse Effects in Rats and Depolarisation In Vitro. Emerg Med Internat, 2020 (2020), pp. 1-20, 10.1155/2020/6805354
8. D. Strinic, Z. Belosic Halle, K. Luetic, A. Nedic, I. Petrovic, M. Sucic, et al. BPC 157 counteracts QTc prolongation induced by haloperidol, fluphenazine, clozapine, olanzapine, quetiapine, sulpiride, and metoclopramide in rats
Life Sci, 186 (2017), pp. 66-79, 10.1016/j.lfs.2017.08.006

Bu Yazıyı Paylaş:
Dr. Ahmet Özyiğit
Dr. Ahmet Özyiğit

Dr. Ahmet Özyiğit 1981 yılında Kıbrıs'ın Mağusa ilçesinde dünyaya geldi. Özgen ve Dr. Savaş özyiğit'in üç çocuğunun en küçüğüdür.

1998 yılında lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra Amerika'nın Kansas eyaletinde ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sonrasında yine aynı bilim dalında doktora eğitimini tamamlayan Özyiğit, bu alanda birçok makale yayınlamıştır.

Sonraları tıp bilimine ilgi duymaya başlayan Özyiğit, University of Nicosia Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. Bu eğitimin yanı sıra Leeds Üniversitesi'nde Klinik Embriyoloji üzerine yüksek lisans sonrasında University of South Wales'den de Endokrinoloji alanında lisansüstü eğitim aldı.

Eklektik bir akademik geçmişe sahip olan Dr. Özyiğit, özellikle kilo verme, metabolizma ve sağlıklı yaşlanma üzerine klinik çalışmalarını sürdürmektedir. American Academy of Anti-Aging Medicine'in aktif üyesi olan Dr. Özyiğit, hastalarına anti-aging, kilo verme ve beyin fonksiyonu iyileştirici tedaviler uygulamaktadır.

Yazılar: 18